Odstoupení od smlouvy

Právo na odstoupení od smlouvy

Do čtrnácti dnů mají domácnosti (nevztahuje se na firmy) nárok bez udání důvodů odstoupit od smlouvy.
Čtrnáctidenní lhůta pro odstoupení od smlouvy začíná běžet od okamžiku, kdy byla Vámi nebo třetí stranou převzata zásilka. Třetí stranu nereprezentuje dopravce.
Pro uplatnění svého práva na odstoupení od smlouvy nás musíte kontaktovat

TROTEC® GmbH
Grebbener Straße 7
D-52525 Heinsberg SRN
Telefax: +49 2452 962-92450
E-Mail: info@trotec24.com
prostřednictvím jasného prohlášení (např. poštou, faxem nebo emailem) o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy. Pro odstoupení od smlouvy můžete použít přiložený formulář. Tento vzor však není povinný.

Pro uchování odvolací lhůty je postačující, aby bylo Vámi zasláno sdělení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

Nabytí práva odstoupení od smlouvy

V případě, že se kupující rozhodne od smlouvy odstoupit, neprodleně mu budou vráceny veškeré platby, které jsme od něho obdrželi včetně nákladů na dopravu s výjimkou dodatečných nákladnů vyplývajících z volby jiného způsobu doručení než námi nabízeného jako standardní. Platba proběhne nejpozději do 14 dnů ode dne obdržení zaslaného odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího. Pokud není stanoveno jinak, je pro tento zpětný způsob platby, je pro tento zpětný způsob platby použita stejná metoda platby, která byla použita i v původní transakci. V žádném případě nebudou kupujícímu účtovány poplatky spojené se zpětnou platbou. Refundace může být odmítnuta, dokud neobdržíme zboží zpět nebo nebude prokázáno, že zboží bylo již dříve zasláno.

Transportovatelné zboží

Nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jsme byli kupujícím informováni o zrušení této smluvy, je potřeba zboží neprodleně zaslat nebo předat na:

TROTEC® GmbH
Ferdinand-Porsche-Straße 4
D-52525 Heinsberg SRN

14denní lhůta je považována za splněnou, pokud je zboží zasláno před její expirací. Náklady spojené se zasláním zboží zpět na sebe bere kupující.

Netransportovatelné zboží

Zboží si můžeme vyzvednout sami, avšak přímé náklady na vrácení zboží ve výši xxx.xx EUR nese kupující.

Kupující bude muset také uhradit případné snížení hodnoty zboží, pokud se ze strany kupujícího prokáže nevhodné zacházení, které omezilo funkčnost a vlastnosti tohoto zboží.

Konec části týkající se odstoupení od smlouvy


 

Informace o produktech:

+49 2452 962-450

Po. – Čt.: 8:00 – 17:30 hod.

Pá.: 8:00 – 17:00 hod.

Adresa:

Grebbener Straße 3

D-52525 Heinsberg SRN