Ochrana osobních údajů

Toto prohlášení se týká shromažďování, zpracování a využití („upotřebení”)osobních údajů, čemuž dochází, pokud využíváte služeb firmy TROTEC®. Jsme potěšeni Vaším zájmem o naše internetové stránky. Níže bychom Vás rádi informovali o tom, jak nakládáme s Vašimi osobními daty.

Všeobecné informace
 1. Odpovědná strana
  Odpovědná strana ve smyslu zákona o ochraně údajů je firma TROTEC® GmbH (viz. O nás). Kontaktní osobou pro ochranu osobních údajů je pan Joachim Ludwig. V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se nakládání s Vašimi osobními údaji či využití nápravných prostředků, které jsou zde popsány, se na nás obraťte jednoduše skrze emailový formulář. Pochopitelně můžete také navštívit přímo stránky TROTEC® a získat odsud jakoukoliv informaci, aniž byste zveřejňovali jakékoliv osobní údaje nebo odkrývali nějakou informaci o sobě. Přístupové údaje (např. název poskytovatele internetových služeb, typ prohlížeče, stránky, ze kterých jste se k nám dostali nebo název požadovaného souboru)nejsou shromažďovány na individuální bázi. Podle těchto informací Vás nelze individuálně vystopovat a slouží výhradně ke zlepšení obsahu, užitečnosti a služeb našich internetových stránek.

 2. Nesouhlas s používáním
  Možné nakládání s osobními údaji se řídí aktuální příslušnou legislativou a německým zákonem o telemédiích (TGM). Tam, kde jsou osobní údaje shromažďovány za účelem, který vyžaduje souhlas s těmito podmínkami, budete vždy požádáni o Váš výslovný souhlas. Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a/nebo se vyslovit proti budoucímu využití soukromých dat. Registrace, využití služeb nebo znalost tohoto prohlášení nenahrazuje Váš výslovný souhlas.

 3. Použití Vašich dat
  V následujícím textu jsou možnosti využití Vašich osobních dat stručně popsány.
  1. Shromažďování údajů
   Osobní údaje jsou dostupné během procesu zadávání objednávky, vytváření zákaznického účtu nebo registrace k odběru novinek. Během tohoto procesu jsou shromažďována Vaše osobní data a data nezbytná pro zpracování zakázky. Z těchto dat jsou povinné pouze ty informace, které jsou nutné pro vznik smluvního vztahu. Pokud se stanete stálým zákazníkem, můžete použít funkci umožnující firmě TROTEC® automaticky sbírat a ukládat technické informace na serverových protokolech, které jsou přenášeny skrze Váš prohlížeč. Tyto informace obsahují IP adresu Vašeho počítače, stejně jako údaje, které jsou uloženy jako tzv. cookies (viz. kapitola „Cookies”) pro funčkní účely.
  2. Zpracování a využití dat
   TROTEC® používá získané údaje pro čtyři základní účely. K tomu ovšem nedochází vždy a za každých okolností:
   1. Údaje o Vašem účtu týkající se Vaší osoby a adresy (inventární údaje) se používají k vytvoření a provedení smluvního vztahu (objednávky)
   2. Data o Vašem užívání jednotlivých služeb (údaje o využití) jsou využívána jako součást technické správy uživatelských služeb (zjednodušené objednávání). Může se stát, že pro účely účetnictví jsou uživatelská data z různých služeb vedena dohromady.
   3. Po plnohodnotném uzavření smlouvy a úplném zaplacení kupní ceny se Vaše data uzamknou a budou chráněna proti dalšímu použití. Po uplynutí zákonných daňových a obchodních pravidel budou následně vymazána, pokud nebudete výslovně souhlasit s jejich dalším využitím (zákaznický účet).
   4. Při registraci pro odběr novinek bude Vaše emailová adresa použita pro naše vlastní reklamní účely, dokud se z odebírání newsletterů neodhlásíte.
  3. Přenos dat třetím stranám
   TROTEC® předává Vaše osobní údaje třetím stranám, pouze pokud:
   1. je přenos nezbytný pro zpracování a zaúčtování objednávky, a to zejména v případech, kdy třetí strana vyžaduje pro realizaci zakázek potřebné údaje (např. společnosti vydávající kreditní karty nebo doručovatelské společnosti. Data jsou předávána třetím stranám pouze v případě potřeby pro poskytnutí služby).
   2. jsou v jednotlivých případech předávány v rozsahu povoleném zákonem třetím osobám, jež jsou oprávněny k ověření důvěryhodnosti a platnosti zadaných údajů (jako jsou například informace o kreditní kartě, údaje o bankovním účtu, atd.). Údaje jsou předávány pouze těm stranám, které jsou nezbytné pro zpracování Vaší objednávky. Jedná se o bankovní instituce a společnosti, se kterými firma TROTEC® spolupracuje:

    Referenční kreditní společnost
    B+S Card Service GmbH
    Lyoner Straße 9
    D-60528 Frankfurt/Main SRN

    Logistické společnosti
    V souladu s právními předpisy, mohou také vládní agentury vyžadovat poskytnutí osobních dat k plnění svých zákonných povinnosti jako například v případě trestního řízení.

  4. Odstranění údajů
   Vaše osobní údaje, které již nejsou potřebné pro výše uvedené účely včetně vypořádání závazků, budou vymazána. Vemte prosím na vědomí, že během procesu vymazání osobních údajů jsou data pouze blokována a nikoliv zcela odstraněna. Odstranění samotné se uskutečňuje později s určitým časovým zpožděním, aby k němu nedošlo náhodou a rovněž také, aby se zabránilo úmyslnému poškození. Důležitá data mohou být z technických důvodů duplikována v záložních souborech. Tyto kopie jsou v případě jejich nepotřebnosti s technicky požadovaným časovým zpožděním odstraněny také. Jsme však povinni na základě daňového a obchodního práva uchovávat určité údaje týkající se dokončených transakcí pro předem pevně stanovené časové období.

 4. Cookies
  Cookies jsou soubory, které jsou uloženy na pevném disku počítače za účelem zjednodušení vyhledávání. Chrání Vás před opětovným vyplňováním všech požadovaných polí při každém použití nebo pro každý požadavek na stránce. Cookies usnadňují využívání služeb TROTEC®. Zabránit ukládání cookies na Váš pevný disk můžete zvolením možnosti „nepřijímat cookies“ v nastavení Vašeho prohlížeče. Cookies můžete také kdykoliv odstranit. Chcete-li zjistit více o této funkci, obraťte se na nápovědu Vašeho prohlížeče.

 5. Přístupové právo
  Pochopitelně budete mít vždy právo získat zdarma informace o Vašich datech uložených ve firmě TROTEC®. Pokud jste se zaregistrovali, najdete tuto informaci na svém zákaznickém účtu, kde může být kdykoliv opravena, zablokována nebo odstraněna. Vemte prosím na vědomí, že data uložená v režimu offline lze vymazat pouze pokud již nejsou potřebná pro uzavření smluvních dohod. Pokud nejste registrováni, kontaktujte nás prosím se svým požadavkem pomocí emailového formuláře. Pokud chcete, abychom úplně vymazali Váš uživatelský účet, klikněte zde (viz. také „Smazání dat“).

 6. Newsletter a reklamní materiály / zrušení souhlasu
  Pokud jste dali souhlas k zasílání novinek a propagačních materiálů během kteréhokoliv předchozího obchodu uskutečněného s firmou TROTEC®, můžete svůj souhlas v budoucnosti kdykoliv odvolat. Pro odvolání Vašeho souhlasu, použijte prosím náš emailový formulář.

 7. Zabezpečení dat
  TROTEC® se snaží vynakládat veškeré úsilí k ochraně Vašich dat před neoprávněným přístupem, ztrátou, zneužitím nebo zničením. Vaše osobní údaje jsou přístupné pouze pro ty zaměstnance, kteří potřebují mít nutně přístup k Vašim datům za účelem řádného plnění povinností a aby Vám mohly být produkty a služby co nejlépe nabídnuty. Citlivé informace budou převáděny na firmu TROTEC® pomocí SSL kódu. Pro registrované zákazníky je možné získat přístup k účtu po zadání uživatelského jména a hesla. Z tohoto důvodu Vás žádáme, abyste měli své přístupové informace vždy zajištěné proti neoprávněným přístupům. Doporučejeme Vám také, abyste zavřeli okno prohlížeče poté, co ukončíte návštěvu našich stránek a až pak teprve pokračovali v dalším prohlížení. To platí obzvláště pro případy, kdy mají jiné osoby přístup k Vašemu počítači nebo když používáte veřejný přístupový bod pro internetové připojení.

 8. Analytické služby
  V současné době užívané analytické služby:

  Google Analytics
  Google Inc.
  1600 Amphitheatre Parkway
  Mountain View
  CA 94043, USA

  WiredMinds AG
  Autenbachstr. 9
  D-73035 Göppingen SRN

  intelliAd Media GmbH
  Sendlinger Str. 7
  D-80331 M


  Google Analytics používá také cookies (více viz. „Cookies“). Informace získané tímto způsobem znamená, že se data přenáší na server společnosti Google v USA a tam jsou uložena. Na webových stránkách TROTEC® je aktivována funkce anonymizace IP, k čemuž dochází v rámci členských států Evropské unie a signatářů Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech, bude úplná IP adresa odeslána na server v USA a zkrácena až tam. Společnost Google používá informace k analýze využívání služeb firmy TROTEC® za účelem sestavení zprávy o aktivitách na jejích webových stránkách a internetu. Vaše IP adresa, která je přenášena z Vašeho prohlížeče skrze Google Analytics nebude sloučena s jinými daty ze společnosti Google.

  Změnou nastavení Vašeho prohlížeče můžete zabránit ukládání cookies. Zde je ovšem nutné zdůraznit, že tím pravděpodobně nebudete moci používat všechny funkce, které by Vám za jiných okolností mohl TROTEC® poskytnout. Můžete zabránit také tomu, aby společnost Google shromažďovala a používala Vaše údaje během Vašeho prohlížení internetových stránek (včetně Vaší IP adresy)ze souboru cookie. Toho docílíte stažením a instalací pluginu do prohlížeče, který je k dispozici na následujícím odkazu http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
  Ochrana osobních údajů Google Analytics

  Pro marketing a optimalizační účely těchto webových produktů jsou využívány služby společnosti WiredMinds AG (www.wiredminds.de). Během tohoto procesu jsou shromažďovány, používány a ukládány pod pseudonymem, ze kterého byl vytvořen uživatelský profil. Tam, kde je to možné a praktické, jsou profily anonymní. V těchto případech mohou být použity cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou uloženy na webovém prohlížeči návštěvníka a slouží k jeho rozpoznání. Shromážděná data, která mohou obsahovat i osobní údaje jsou přenášena do WiredMinds nebo WiredMinds přímo analyzována. WiredMinds je povoleno používat informace, které jsou ponechány na internetových stránkách k vytvoření anonymních uživatelských profilů. Údaje získané bez výslovného souhlasu dotyčné osoby nejsou používány k identifikaci návštěvníků na těchto stránkách a nejsou také agregovány žádné osobní informace o nositeli pseudonymu. Všechny nahrané IP adresy jsou okamžitě anonymizované odstraněním posledního číselného bloku. Sběr, zpracování a ukládání dat lze v budoucnu kdykoliv odvolat. Za tímto účelem klikněte sem.
  Zásady ochrany osobních údajů WiredMinds

  Tato webová stránka používá analytické služby webových stránek Bid-Management od intelliAd Media GmbH,Sendlinger Str. 7, D-80331 München SRN. Pro přizpůsobení a optimalizaci těchto webových stránek jsou anonymní uživatelská data shromažďována a ukládána v celku. Pseudonymy slouží k vytváření uživatelských profilů. Při použití intelliAd tracking jsou cookies ukládány lokálně. Jakožto návštěvník našich internetových stránek máte podle § 15 aktuální verze znění německého zákona o telemédiích (TMG) právo do budoucna rozporovat ukládání Vašich (anonymně shromážděných) údajů o návštěvách. Pro tento krok použijte intelliAd Opt-Out funkci

 9. Používání pluginů
  Webové stránky TROTEC® podporují používání pluginů. Během prohlížení našich internetových stránek s nainstalovaným pluginem je navazáno spojení se servery jejich příslušných poskytovatelů a plugin se tak zobrazí na internetových stránkách ve Vašem prohlížeči. Server poskytovatele pluginu obdrží informaci, která specifikuje, jaké internetové stránky jste navštívili. Pokud jste zaregistrováni jako členové poskytovatele pluginu, máte možnost přidělit tuto informaci Vašemu osobnímu uživatelskému účtu. Používáním funkce plugin (například kliknutím na tlačítko, zanecháním komentáře,atd…) může být tato informace také přidělena k Vašemu uživatelskému účtu. Tomu lze obecně zabránit odhlášením před použitím pluginu.

  V prohlášení o ochraně dat jednotlivých poskytovatelů, které lze zobrazit kliknutím na odkaz za názvem poskytovatele, naleznete take bližší informace ohledně shromážděných údajů, možnosti zabránit jejich dalšímu shromažďování a používání v zájmu ochrany Vaší soukromé zóny.

  Plugin v současné době používají:
  facebook.com
  Facebook Inc.,
  1601 S. California Ave,
  Palo Alto, CA 94304, USA
  Ochrana osobních údajů Facebook

Právní předpisy německého zákona o o ochraně osobních údajů a zákona o rozhlasovém a televizním vysílání (TGM) si můžete prohlédnout poklepáním na text..

Datum červen 2013

 

Informace o produktech:

+49 2452 962-450

Po. – Čt.: 8:00 – 17:30 hod.

Pá.: 8:00 – 17:00 hod.

Adresa:

Grebbener Straße 3

D-52525 Heinsberg SRN