Všeobecné obchodní podmínky pro firemní zákazníky

Jedná se o obecné informace o prodejci, uzavření a odstoupení od smlouvy a o všeobecné obchodní podmínky TROTEC® GmbH pro kupující, kteří jednají na komerční bázi, nebo jako součást své samostatně výdělečné činnosti.


Uzavření smlouvy s TROTEC® v režimu standardního nákupu.

TROTEC® činí jako prodejce konkrétního sortimentu výrobků v tomto internetovém obchodě nezávaznou nabídku, která vede k závaznému smluvnímu závazku zakoupit zboží/službu. Budoucí kupující má možnost kliknutím na příslušné tlačítko přidat požadované zboží do virtuálního nákupního košíku. Na předměty, které byly přidány do virtuálního nákupního koše, lze nahlížet v jakýkoliv okamžik kliknutím na ikonu košíku. Jeho obsah můžete upravovat, mazat nebo měnit množství položek. Systém Vás provede přiloženými instrukcemi, kterými je třeba se řídit v dalších krocích procesu zadávání objednávky. Před dokončením objednávky je vždy možné měnit její obsah, upravovat ji nebo ji vymazat. Postupujte prosím podle pokynů, které vysvětlují, jak takové změny provést nebo klikněte na tlačítko „Zpět“ na Vašem prohlížeči. Teprve během posledního kroku při ukončení objednávky klepnutím na tlačítko nákupního příkazu je učiněno prohlášení o úmyslu koupit položku za stanovenou cenu. V důsledku toho se stává prohlášení o záměru koupit zboží závazné a neodvolatelné. Prohlášení o záměru se provádí stískem tlačítka „Odeslat objednávku” na konci objednávkového procesu. Potvrzení o přijetí Vaší objednávky TROTEC® dochází ihned po jejím odeslání formou automatického emailu v textové formě. Tímto potvrzením o prodeji je kupní smlouva uzavřena.

Obsah smluvních podmínek a jejich uchování

Smlouva je následně uložena a její obsah zahrnut v emailu spolu s potvrzením objednávky a všemi příslušnými údaji jako je identifikace poskytovatele, obsah objednávky spolu se všeobecnými obchodními podmínkami v textové podobě. Smluvní podmínky mohou být kdykoliv zobrazeny na následujícím odkazu: http://www.trotec24.com/info/gtcb2b.html . Obsah aktuálních i dřívějších objednávek je dostupný v sekci „přihlášení zákazníka” v případě, že proběhla registrace.
Každá strana nabídky TROTEC® může být kdykoliv vytisknuta pomocí funkce „Tisknout“ na prohlížeči.

Jazyky

Internetový obchod můžete navštívit v různých jazykových mutacích. Smluvními jazyky jsou angličtina, čeština, finština, francouzština, italština, němčina, polština, rumunština, španělština, švédština a turečtina. Smluvní vztah a vypořádání je však vždy v německém jazyce.

Všeobecné obchodní podmínky TROTEC® GmbH

 1. Platnost podmínek
  TROTEC® GmbH (dále jen TROTEC®) poskytuje veškeré dodávky a služby, na které se vztahují tyto všeobecné obchodní podmínky. Odlišné obchodní podmínky smluvních partnerů nejsou součástí smlouvy, ledaže by byly výslovně schváleny firmou TROTEC® písemně a byly by zahrnuty ve smlouvě. Pak by byly platné pouze pro aktuální spis.

 2. Předmět smlouvy
  Příslušný obsah a rozsah dodávky/plnění zakázky vyplývá z popisu zboží, které je platné v okamžiku objednávky aktuální nabídky firmy TROTEC®. Záruky jsou platné pouze v případě, že jsou v popisu zboží nebo byly poskytnuty firmou TROTEC® v písemné formě.

 3. Platební podmínky / Protinároky
  1. Platba je variabilní a jednoduchá. Je možné platit pomocí bankovního převodu (Při platbě v CZK hradí zákazník také bankovní poplatek za převod měny - 19,95 EUR. Typ poplatku: OUR. V případě platby v EUR poplatek odpadá, pro platbu v EUR změňte, prosím, měnu dole na webové stránce.). Dále je možné platit kreditní kartou (Držitel kreditní karty se musí shodovat se jménem objednavatele zboží, nebo na vyžádání doložit kopii ID a kreditní karty) a přes Paypal Expres.
   1. V případě výběru placení kreditní kartou bude firmou TROTEC® u společnosti kreditní karty účtována fakturační částka v souvislosti s dokončením objednávky. Po úspěšném připsání kreditu zašle firma TROTEC® objednané zboží. Všeobecné obchodní podmínky příslušných bankovních/kreditních institucí jsou v platnosti a jsou doplňkem těchto všeobecných obchodních podmínek. Objednávky jsou vyřízovány přes certifikovaný systém placení kreditní kartou Saferpay provádějící kontrolu platnosti jako součást platební transakce. TROTEC® neuchovává data získaná z kreditních karet. Postup také viz. Prohlášení o ochraně soukromí.
   2. V případě výběru způsobu platby přes PayPal© - System se platba odvíjí podle předem stanovených podmínek PayPal©. Podrobnosti lze nalézt zde: PayPal© nebo v infocentru.
   3. V případě volby platby v hotovosti se fakturovaná částka firmou TROTEC® zvedá o vynaložené náklady na dobírku přímo u dodávající firmy. Z toho vyplývající dodatečné náklady jsou uvedeny v nabídce. Požadované údaje jsou zasílány dopravním společnostem. Přečtěte si prosím zásady ochrany osobních údajů.
   4. Za předpokladu, že zaslání zboží na dobírku nebude převzato a uhrazeno, musí kupující uhradit náhradu za náklady vzniklé z dobírky a spolu s tím také náklady na dopravu a manipulační poplatek ve výši € 30. Prokázání o vyšší či nižší míře způsobených škod zůstává vyhrazeno oběma smluvním stranám.
   5. V případě výběru platby předem TROTEC® potvrdí písemně objednávku a vypíše fakturovanou částku na fakturu. Ta je splatná okamžitě. Po přijetí platby proběhně zaslání objednaného zboží/poskytnutí služby. Kromě toho je třeba připomenout, že podle právních předpisů, prodlení po obdržení faktury trvá 30 dnů.
   6. V případě výběru platby na fakturu (pouze pro veřejné instituce) je zboží zasláno bezprostředně po objednávce. Faktura je splatná ihned. Obě smluvní strany se dohodly, že platba musí být provedena do pěti pracovních dnů od obdržení faktury. Je třeba poznamenat, že bez ohledu na automatické upomenutí z 30denního prodlení po obrdržení faktury, proces podléhá ustanovení o prodlení podle § 286, odst. 2 německého občanského zákoníku BGB. K tomu je třeba také dodat, že příjemce faktury podle § 286 německého občanského zákoníku BGB bude v prodlení, pokud nebude vykonána a přijata platba do 30 dnů po splatnosti.
  2. Pokud se TROTEC® po uzavření smlouvy dozví o okolnostech, které mají vliv na dodržování smluvních závazků kupujícího jako je platební povinnost, je TROTEC® oprávněn odmítnout vykonat příkaz dokud nedojde k ujištění (např. formou garance) nebo k plnění (např. platba). TROTEC® stanoví přiměřenou časovou lhůtu pro provedení operace (§ 321 německého občanského zákoníku BGB).
  3. Kompenzace kupujícího firmě TROTEC® je možná pouze po nesporném nebo právně ukotveném protinávrhu. Zadržovací právo je přípustné pouze tehdy, pokud je protinávrh založen na stejném smluvním vztahu.

 4. Dodání
  1. Není-li možné zboží doručit z důvodu nedostatku samozásobení, může firma TROTEC® odstoupit od smlouvy. Firma TROTEC® bude neprodleně informovat kupujícího o nedostupnosti zboží a vrácení peněz v případech, kdy suma již byla zaplacena anebo alespoň její část.
  2. Na území Německa bude dodávka provedena během 1-3 pracovních dnů. Mimo území Německa je dodací lhůta zpravidla 3 - 5 pracovních dnů. Tyto informace o dodání se vztahují k období přijaté objednávky po potvrzení platby. Informace ohledně dopravních možností se odvíjí podle dostupnosti v centrálním skladu. K zaslání dochází po potvzení platby. Dodací lhůta od objednávky proto také závisí na zvoleném způsobu platby (všeobecně Paypal® nebo kreditní kartou) a na dostupnosti. Viz také informace ohledně stavu doručení.
  3. Při změně podmínek nebo rozsahu plnění na žádost kupujícího po příjetí nabídky (prostřednictvím TROTEC®) bude muset dojít k nastavení nové dodací lhůty v každém případě, a to i v případech, kdy část objednávek nebyla změněna.
  4. Kupující může dva týdny po uplynutí předběžného termínu dodání nebo nezávazné dodací lhůty písemně vyzvat firmu TROTEC® k dokončení plnění smlouvy v přiměřené lhůtě alespoň 10 dnů. Toto ustanovení se nevztahuje na situace, kdy se kupující vyhnul nebo odmítl společné úsilí s firmou TROTEC® dosáhnout dokončení smlouvy. Pokud firma TROTEC® není schopna smlouvu dokončit do konce stanoveného období, může kupující od smlouvy odstoupit (§ 323 německého občanského zákoníku BGB). Toto ustanovení se nevztahuje na sitauce, kdy je lhůta překročena z důvodu vyšší moci nebo nepředvídatelné překážky: například nepokoje, havárie, stávky, výluky a to i v případě, kdy se tyto jevy vyskytnou u dodavatelů nebo subdodavatelů firmy TROTEC®. TROTEC® si vyhrazuje právo na menší změny v návrhu, které ho významně neovlivní a které jsou pro kupujícího přiměřené.
  5. Barevná prezentace se na monitorech může mírně lišit od originální barvy.

 5. Převod rizika
  1. Nebezpečí ztráty nebo jakéhokoliv poškození zboží spojeného s předáním nebo opožděným přijetím ze strany kupujícího při zásilkovém prodeji, přechází na výkonnou osobu provádějící přepravu.Pokud je zabráněno řádnému doručení zásilky nikoliv vinou firmy TROTEC® nebo kvůli nedostatečné účasti kupujícího, přechází riziko ohledně odeslání oznámené expedice na kupujícího.
  2. TROTEC® si rezervuje právo odeslat zboží jinou transportní cestou než původně specifikovanou, pokud tím není významně zvýšeno riziko poškození nebo zničení. Toto právo platí i v případech, kdy byl kupujícím udělen jiný pokyn. Odpovědnost je podle § 447 II německého občanského zákoníku BGB omezena na případy hrubé nedbalosti a úmyslného pochybení.
  3. Škody, které vznikly během přepravy u zboží, u kterého byla jeho náchylnost k poškození dopravou hlášena už v okamžiku uzavření smlouvy, nebudou uznány jako škody způsobené dopravou.

 6. Ztráta a náhrada škody
  1. Kupující je povinen prohlédnout zboží ihned po obdržení a zkontrolovat výskyt jakýchkoliv škod způsobených přepravou. V případě kladného nálezu je pak nutné neprodleně kontaktovat firmu TROTEC® písemnou formou. Pokud jde o oprávněné reklamování škod způsobených dopravou, přenechá TROTEC® ze své vlastní vůle zákonná práva kupujícímu nebo je uplatní vlastním jménem. Obchodní nakupující organizace se zavazuje povolit firmě TROTEC® průzkum v nezbytném rozsahu.
  2. Kupující na sebe bere riziko ze ztráty nebo poškození zařízení, pokud je toto zařízení v prodlení s přijetím ze strany kupujícího. To neplatí v případě, že by se na firmu TROTEC® vztahovala obvinění z hrubé nedbalosti nebo úmyslného pochybení. Pokud došlo k prodlení z přijetí zařízení bez zavinění firmy TROTEC®, pak je v takovém případě firma TROTEC® oprávněna odmítnout znovu odeslání zboží a může také od kupujícího požadovat zálohu ve výši nákladů na znovu doručení v přiměřené lhůtě.
  3. Nenásledují-li ze strany kupujícího povinné kroky ohledně placení nebo převzetí zásilky vyplývající z předchozího pododstavce b.,má TROTEC® právo odstoupit od smlouvy a požadovat náhradu škody.
  4. Pokud je TROTEC® oprávněn zrušit objednávku, je TROTEC® také oprávněn požadovat náhradu škody. Ta činí 30 % čisté hodnoty zboží plus další poplatky vzešlé z nákladů za dopravu a skladování. Uplatnění nároků za větší poškození je vyhrazeno pro vyšší škody. Kupujícímu je umožněno, aby prokázal škody menšího rozsahu.

 7. Záruka
  1. Nové zboží
   Na objednávky nově vyrobených produktů se vztahují následující opatření.
   1. Záruční doba trvá jeden rok a začíná dodáním/převzetím zboží. Zboží musí být po dodání/vyzvednutí okamžitě zkontrolováno ohledně jakýchkoliv závad. Zjevné vady musí být do dvou pracovních dnů ode dne doručení/převzetí nebo rozpoznání škody oznámeny firmě TROTEC® písemnou formou. Skryté vady musí být firmě TROTEC® oznámeny v písemné formě do tří pracovních dnů ode dne vzniku závady.
   2. V případě, že nákup je obousměrný obchod, je dohodnuto, že oznamovací povinnost je splněna v souladu s § 377 německého občanského zákoníku BGB, pokud proběhne oznámení o vadě firmě TROTEC® do dvou pracovních dnů od obdržení zboží nebo zjištění vady.
   3. Objeví-li se závada před nebo v průběhu záruční doby, má firma TROTEC® možnost zboží znovu dodat, opravit nebo ho vyměnit za účelem odstranění závady. V případě, že vady nebyly odstraněny po dvou pokusech, záruční práva kupujícího zůstávají zachována.
   4. Záruka je neplatná, pokud došlo neuposlechnutí pokynů pro používání a údržbu od výrobce nebo firmy TROTEC®, na výrobcích byly provedeny změny, vyměněny součástky nebo spotřební materiál nesplňuje původní specifikace.
   5. Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení techniky a na příslušenství.
   6. Výprodejové zboží a zboží poškozené při přepravě musí být považováno za nové zboží, pokud není vyslovně označeno jako opotřebované.
   7. Samotná záruka výrobce nebo firmy TROTEC® zůstává nedotčena výše uvedenými předpisy.
   8. Odstavec 11 se navíc vztahuje i na software, který je součástí rozsahu služeb.
  2. Použité zboží
   Následující ustanovení se vztahují na objednávky pro použité zboží.
   1. Záruka se nevztahuje na koupi předváděcího zařízení a použitého zboží včetně toho, které je součástí kontraktu.
   2. Prohlášení o záruce, ujištění nebo záruka v popisu zboží zůstávají nedotčeny.
   3. Odstavec 11 se navíc vztahuje i na software, který je součástí rozsahu služeb.

 8. Odpovědnost
  Nároky na náhradu škody z jakéhokoliv právního důvodu, ať už jde o prodlení, neplnění smlouvy, porušení smluvních nebo zákonných povinností, nezaplacení uzavřené smlouvy, smlouvy s ochranným účinkem pro třetí strany a protiprávní činy proti firmě TROTEC®, jeho zákonných zástupců a také jeho zmocněnců, jsou vyloučeny v případě, že škoda není způsobena v důsledku úmyslného jednání nebo hrubé nedbalosti. Toto ustanovení se nevztahuje na nároky za náhradu škody vyplývající ze záruky funkčnosti výrobku, která má chránit kupujícího před rizikem následných závad.

  TROTEC® dále zodpovídá
  1. za plný rozsah škod způsobených vlastní hrubou nebalostí jeho zákonných zástupců a jeho vedoucích zmocněnců, nikoliv však při poškození způsobených hrubou nedbalostí uvedených zmocněnců.
  2. rovněž za každé porušení zásadních povinností, a to i v případě uvedených zmocněnců.
  3. Odpovědnost je omezena na výši náhrady za většinou předvídatelné škody.

 9. Výjimky
  Výše uvedené záruky a odpovědnosti stanovené v odstavcích 7 a 8 se nevztahují na škody vyplývající z újmy na životě, těle nebo zdraví na základě nedbalého porušení povinností ze strany TROTEC® nebo úmyslným nedbalostním porušením zákonného zástupce nebo zmocněnce firmy TROTEC®.

 10. Ochrana osobních údajů/Info
  Přečtěte si prosím prohlášení o ochraně soukromí v hlavním menu, které obsahuje všechna relevantní vysvětlení při shromážďování dat.

 11. Zvláštnosti u softwarových komponentů/dodávání softwaru
  Pokud je pro provoz potřebný software nebo je součástí balení, pak platí tyto zvláštní podmínky:
  1. Software může být používán pouze ke svému zamýšlenému účelu. Každá kopie je přísně zakázána, pokud není výslovně povolena příslušným softwarovým výrobcem. Licenční podmínky výrobce platí ve všech případech.
  2. Ve všech případech musí být také respektována ochranná práva vyplývající z příslušných právních předpisů jako jsou evropské a mezinárodní autorské zákony, ochranné známky nebo jiná práva duševního vlastnictví.
  3. Firma TROTEC® zajišťuje funkčnost softwarových komponentů pouze v rámci pokynů příslušného výrobce.
  4. Všeobecné obchodní podmínky výrobců softwaru jsou rovněž platné a jsou v tomto případě také zahrnuty jakou součást smlouvy.

 12. Doplňky / Související transakce
  1. Bezplatné doplňky jsou spolu s jednotlivými položkami propojeny s hlavní obchodní transakcí a nemůže být na ně odděleně vznášen protest. Vlastnická práva na doplňky jsou převedeny na kupujícího až na konci ochranné lhůty.
  2. V případě, že došlo k odvolání hlavního obchodu, doplňkový komponent, jenž byl součástí zajišťované položky, je stále ve vlastnictví firmy TROTEC® a musí být zaslán zpět.

 13. Zvláštnosti u položek určených pro zahraniční obchod
  Některé položky jsou určeny pouze pro vnitřní evropský trh a podléhají zákazu vývozu do třetích zemí. Pokud je prodej takové položky omezen právními předpisy, TROTEC® si z těchto příčin vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy. Zároveň neprodleně informuje smluvního partnera a veškeré uhrazené částky budou promptně vráceny.

 14. Místo výkonu, soudní příslušnost, rozhodné právo
  1. Místo výkonu a exkluzivní soudní příslušnost je pro obě strany Heinsberg 52525. To platí i pro pohledávky ze směnek a šeků.
  2. Veškeré právní vztahy mezi smluvními stranami se řídí výhradně právem Spolkové republiky Německo s výjimkou vyplývající z Úmluvy OSN o mezinárodní koupi z roku 1980 (Vídeňská úmluva/CISG) a to i v případě, kdy má kupující trvalý pobyt v zahraničí či mění svůj pobyt do zahraničí nebo je nedostupný.

Informace o poskytovateli:

TROTEC® GmbH
Grebbener Straße 7
D-52525 Heinsberg SRN
Telefon: +49 2452 962-450
Telefax: +49 2452 962-92450
E-Mail: info@trotec24.com
Internet: http://www.trotec24.com

TROTEC GmbH, HRA 5232 Rejstříkový soud: Okresní soud Aachen, zastoupen generálním partnerem, TROTEC Verwaltungsgesellschaft mbH, HRB 13453 Rejstříkový soud: Okresní soud Aachen, reprezentovaný představenstvem společnosti: Detlef von der Lieck, Karin von der Lieck, Joachim Ludwig, Alexandra Goertz

 

Informace o produktech:

+49 2452 962-450

Po. – Čt.: 8:00 – 17:30 hod.

Pá.: 8:00 – 17:00 hod.

Adresa:

Grebbener Straße 3

D-52525 Heinsberg SRN